Tájékoztató az őshonos pályázati kérelmekről

Tisztelt Tenyésztők!

2019. március 13-án az MLOSZ-ben az őshonos lófajták tenyésztőegyesületei és a Magyar Államkincstár képviselői egyeztetést folytattak a pályázatok állapotáról és a kifizetések helyzetéről.
Az egyeztetésen megerősítésre került, amit ezúton is a tenyésztőtársak figyelmébe ajánlunk, hogy a tartóbejelentés rendkívül fontos, amely nem csak a pályázatok kifizetésének alapfeltétele, hanem minden lótartóra vonatkozó általános jogszabályi kötelezettség is.

In situ őshonos kancatámogatás
Az a 2018. évi egységes kérelemben beadott kifizetési kérelem, amely a 2017.05.01-2018.04.30. közötti gazdasági évre vonatkozik, és minden adminisztratív ellenőrzésen megfelelt, a Kincstár tájékoztatása alapján 2019. április 15-ig kifizetésre kerül.

A 2018. évi kifizetési kérelemben feltüntetett csikó szaporulatokat a lóútlevél kézhezvétele után minden esetben kötelező bejelenteni a tartó tenyészetkódjára, a lótartási hely bejelentő lap – tartás kezdete nyomtatványon a NÉBIH felé, a szaporulat csak ebben az esetben kerülhet elfogadásra. Az elutasított csikó szaporulat nem gátolja a kifizetést, a 2019. évi egységes kérelem beadási felületén még teljesítendő csikó szaporulatként kerül feltüntetésre.
Előforduló hibák:
– rossz ivar megadása
– elgépelt vagy hiányos karakterek az azonosító számokban
– nem az adott kancára vonatkozó csikó szaporulat került leírásra
– nem a támogatási időszakra vonatkozó csikószaporulat került leírásra (pl. 2016. előtt született csikó)

Azoknál a tenyésztőknél, akiknél március 31-ig helyszíni ellenőrzésre került vagy kerül sor, a kifizetések az ellenőrzési jegyzőkönyvek lezárta után valósulhatnak meg.

Azon kérelmezők pályázatai, akik 2016. évben kifogást nyújtottak be, részben még másodfokon várják az elbírálást, részben már jóváhagyásra kerültek és forráslekötés alatt vannak.

Ex situ génmegőrzési támogatás
Az a 2018. évi egységes kérelemben beadott kifizetési kérelem, amely a 2017.05.01-2018.04.30. közötti gazdasági évre vonatkozik, és minden adminisztratív ellenőrzésen megfelelt, a Kincstár tájékoztatása alapján 2019. április 15-ig kifizetésre kerül.

A 2018. évben beadott támogatási kérelmek jóváhagyó okiratai 2019. május végéig az ügyfélkapukra kiküldésre kerülnek.

A pályázóknak 5%-a várhatóan ki lesz választva ellenőrzésre, erről a Kincstártól értesítést kapnak. A kifizetések ez esetben a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvek lezárását követően történhetnek.

A pályázatban a kifizetés alapját a tenyészetben tartás napjai adják, ezért nagyon fontos, hogy a tartásbejelentések megfelelőek legyenek. Javasolt az adatok ellenőrzése!

Felmerülő kérdés esetén keressék a tenyésztési irodát.