Bírálat és teljesítményvizsga

A magyar hidegvérű lófajta minősítése és teljesítmény-vizsgálata

A magyar hidegvérű ló hasznosítási területe Magyarországon kisebb részben a vonóerő termeltetés. Egyre inkább jellemzők a fajta alternatív hasznosításai (gyephasznosítás, nyereg alatti használat, hobby, hústermelés, egyéb).
A minősítés és teljesítményvizsga a magyar hidegvérű lófajta hasznosításának megfelelő szelektálását és nemesítését szolgálja.
A minősítést és teljesítményvizsgálatot betöltött két éves kor után, tenyésztésbevétel előtt kell végrehajtani.
A tevékenység megkezdése előtt fontos az egyed egybevetése a lóútlevélben, vagy a hivatalos származási lapon szereplő azonosító adatokkal.

A minősítés és teljesítményvizsga részletei

 1. TESTMÉRETEK FELVÉTELE
 2. KÜLLEMI BÍRÁLAT
 3. MOZGÁSBÍRÁLAT
 4. OSZTÁLYBA SOROLÁS
 5. KÉSZSÉGVIZSGA (teljesítményvizsga)
 6. KONDÍCIÓVIZSGA
 7. VISELKEDÉSBÍRÁLAT

Testméretek felvétele

A testméretek felvétele során a gyakorlatban 4 méret felvétele történik:

1. Mérőbottal mért marmagasságot


5360 ZALAUDVARNOK-80 LACI
2. Szalaggal mért marmagasságot


5358 VISZÁK-80 CIGÁNY
3. Szalaggal mért övméretet


ÖVMÉRET FELVÉTELE
4. Szalaggal mért szárkörméretet


2187 LILI

A magyar hidegvérű lófajta méretei a „tenyésztési szabályzat” szerint:

MÉNEK:

 • Bottal mért marmagasság 150-175 cm között.
 • Övméret minimálisan a bottal mért marmagasság 130 %-a jó tápállapot esetén.
 • Szárkörméret minimálisan 24 cm.

KANCÁK:

 • Bottal mért marmagasság 150-170 cm között.
 • Övméret minimálisan a bottal mért marmagasság 125 %-a.
 • Szárkörméret minimálisan 23 cm.

Megjegyzés: Ha a méretek felvétele tenyésztési állományba vételkor, vagyis 4 éves kor előtt történt, a méretek felvételét 4 éves kor után meg kell ismételni.

Küllemi bírálat5290 DUNAÚJVÁROS-310 KARCSI


5289 FAZEKASBODA-124 REMÉNY

A ló hasznosítása erőtermelése, izommunkája útján történik, tehát értékét nagyban befolyásolják a küllemileg is bírálható testalakulások, tulajdonságok, bár a ló teljesítőképességére a munkaképességi vizsgálatok szolgáltatnak megbízható adatokat.
A tenyészállatok kiválasztásánál nem nélkülözhető a küllemi bírálat, ugyanis küllemi elbírálás alapján nagy valószínűséggel ki lehet szűrni a használhatóságot károsan befolyásoló tulajdonságokat hordozó egyedeket.
A küllemi bírálat célja a bírált egyed küllemi előnyeinek és fogyatékosságainak mérlegelésével eldönteni további hasznosítási irányát.
Hiba nélküli ló nincs, így a bírálat során meg kell állapítani, hogy az észlelt hibák mennyire súlyosak és az egyed előnyös tulajdonságai ellensúlyozzák-e azokat. A bírálat célja nem az aprólékos hibakeresés, hanem az egyed használati és tenyésztési szempontból való küllemi értékelése.KAPOSVÁR-214


972 Szilvi

A küllemi bírálatot a Magyar Hidegvérű Mén/Kanca Bírálati Lapon rögzítjük.(Melléklet)

Megjegyzés: A bírálat első pontja „Fajtajelleg” maximálisan 12 pont, melyből 6 pont érték a származás, ezért a bírálathoz a 4 ősi soros származási lapnak rendelkezésre kell állni. (A részletes bírálatot külön fejezetben tárgyaljuk.)

Mozgásbírálat

A magyar hidegvérű ló hasznosítása lépés és ügetés jármódban történik, ezért lépésben és ügetésben külön el kell bírálni rugalmasság, tértnyerés és szabályosság tekintetében.

4481 Fazekasboda-152

Írálati szempontok, jármódonként:

 • Rugalmasság: 0-6 pont
 • Tértnyerés: 0-6 pont
 • Szabályosság: 0-6 pont

Pontozás:

 • 6 pont: kívánatos,kiváló
 • 5 pont: igen jó
 • 4 pont: jó
 • 3 pont: átlagos
 • 2 pont: gyenge
 • 1 pont: igen gyenge
 • 0 pont: elfogadhatatlan

Osztályba sorolás

Az egyed értékét a származás, méret, küllem, mozgás és a teljesítmény együttesen határozzák meg. Ennek az értéknek egy számmal történő kifejezése a törzskönyvi osztályzat.

A törzskönyvi osztályzatban kell kifejezésre jutni az értékmérő tulajdonságoknak.

MÉNEK OSZTÁLYBA SOROLÁSA:

OSZTÁLY KÜLLEMI pont (tól – ig) MOZGÁS pont (MINIMUM) SVT pont (MINIMUM)
II. 81 – 83,5 18 15
I/II. 84 – 86,5 22 18
I. 87 – 90,5 25 21
ELIT 91-től 28 24

Megjegyzés: Ha a minősített ivadékok 50 %-a jobb osztályzatot ér el mint maga a mén, úgy a mén egy osztályzattal magasabb törzskönyvi besorolást kaphat. A kiemelkedően jót és jól örökítő méneknek a Tenyésztői Bizottság Szuper-elit minősítést adhat, ha a küllemi pontszáma 86 fölött van.

KANCÁK OSZTÁLYBA SOROLÁSA:

OSZTÁLY KÜLLEMI pont (tól – ig) MOZGÁS pont (MINIMUM) SVT pont (MINIMUM)
II/III. 78 – 80,5 18
II. 81 – 83,5 18
I/II. 84 – 86,5 22
I. 87 – 90,5 22
ELIT 91-től 25 15

Megjegyzés: A 78 küllemi pontszám alatti kancák a származástól függetlenül csak a melléktörzskönyvbe vehetők fel. Ha az ivadékok 50 %-a jobb osztályzatot ért el, mint maga a kanca, úgy a kanca egy osztályzattal magasabb törzskönyvi besorolást kaphat

Teljesítményvizsga

Tekintettel arra, hogy a méneknek számtalan, a kancáknak viszonylag kevés ivadéka lehet, ezért a teljesítményvizsga a méneknek kötelező.

A mének teljesítményvizsgálatát betöltött két éves kor után – tenyésztésbe állítás előtt kell elvégezni.

Korábban a ló méretét és tömegét tekintve két csoport került megkülönböztetésre, egy 600 kg alatti és egy 600 kg feletti csoport. Ma csak 600 kg feletti csoport kerül fenntartásra. A 2-4 hónapig tartó felkészítés után a teljesítményvizsga 3 részből és kondícióvizsgálatból áll.

1. LÉPÉSMUNKA
Sík földúton 2 km-en egyes fogatolásban szekérbe fogva 1000 kg összes terheléssel 70 kp átlagos vonóerő kifejtése mellett, lépésben 19 perces időhatáron belül teljesítve.

5350 KARANCSBERÉNY-70 SZIKRA


5353 HOBOL-153 LUCIFER


Megjegyzés: Közben a legegyenletesebb útszakaszon 200 m-en lépésszámlálás történik a lépéshossz megállapítására.

2. ÜGETŐMUNKA
Sík földúton 2 km-en egyes fogatolásban, hajtó kocsiba fogva 800 kg összes terheléssel 57 kp átlagos vonóerő kifejtése mellett, ügetésben 9 perces időhatáron belül teljesítve.

5358 VISZÁK-80 CIGÁNY


5351 PEREKED-101 KIRÁLY


A lépésmunka és ügetésmunka szintidőn belüli teljesítése esetén maximálisan 5-5 pont adható. Időtúllépés esetén minden megkezdett 10 másodpercért 1-1 pontot le kell vonni. Három pont elvesztése esetén a feladaton nem felelt meg.

3. INDÍTÁSI PRÓBA
Földúton fatalpú szán előtt – vezetve, vagy hajtva – 3 x 25 m-en indítási próba fokozatos terheléssel.

5353 HOBOL-153 LUCIFER


5357 KAPOSVÁR-207 ÁKOS


Terhelések: 325 – 400 – 475 kg összes terhelés, maximális 200 kp erőkifejtéssel

5361 BELGA-71 RAMBÓ


5290 DUNAÚJVÁROS-310 KARCSI


Az indítási próba értékelése szakaszonként 5-5 ponttal történik. Feltétele nyugodt hámbadőlés, egyenes vonalú indítás és egyenletes lépésben történő húzás.

Kondícióvizsga

Ügetőmunka után közvetlenül, majd 20 perc és 60 perc elteltével légzést és érverést kell számolni. A kapott értéket össze kell vetni a nyugalmi állapotban mért értékekkel. Az ügetés utáni túl magas, illetve a 60 perc elteltével mért – a nyugalmi állapottól 40 %-ban pozitív irányban eltérő értékek a nem kedvező kondíció állapotra utalnak. A kondíció értékelése 0-5 pont értékhatárok között történik.

Tenyésztésbe csak a fenti teljesítményvizsgát megfelelő szinten – minimum 15 pont – teljesített hidegvérű mén kerülhet.

A kancák esetében teljesítményvizsgát csak az elit minősítésre pályázó egyedeknek kell tenni, amely fogatban történő indítási készségvizsga.

Viselkedésbírálat

A teljesítményvizsga ideje alatt a mén viselkedését is el kell bírálni az alábbi szempontok szerint, 10-10 értékpontal:

 • Viselkedés küllemi bírálat alatt
 • Általános viselkedés, karakter
 • Viselkedés be- és kifogásoknál
 • Munkakészség, kezelhetőség
 • Istálló viselkedés, szelídség


5351 PEREKED-101 KIRÁLY

A Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos Egyesület által hazai tenyészszemléken és teljesítményvizsgákon elismert bírók listáját az Egyesület a kiadványaiban teszi közzé. A bíráló bizottságnak mindenkor tagja egy tenyésztőbizottsági tag és a mindenkori ügyvezető.