Egyesület megalakulása

1989-ben a társadalmi rendszer változásával az országos lótenyésztés szervezésében és irányításában jelentős változás történt.
Megszűnt a központi állami szervezés és irányítás. A lótenyésztő társadalom élve az egyesületi törvény adta lehetőséggel fajtatenyésztő egyesületeket hozott létre.

Az állam:

  • a tenyésztés szervezését átadta az egyesületeknek,
  • bizonyos feltételek teljesítése esetén, tenyésztő szervezetként elismerte,
  • a hatósági felügyeletet továbbra is gyakorolja.

A fajtatenyésztő egyesületek szövetségbe tömörültek az országos tenyésztés szervezési rendszer működtetése érdekében ( korábban MLLSZ, ma MLOSZ).
A Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos Egyesület, 1989.december 9-én Kaposváron alakult meg, Keszthely székhellyel.
A Zala Megyei Bíróság 1990.február 23-án 435/1990. számon nyilvántartásba vette.

Az egyesületi létszámadatok

Megalakuláskor: 32 fő egyesületi tag, nyilvántartott kanca 57 db, állami mén 290 db(nem pontos),
20 évvel később: 302 fő egyesületi tag, nyilvántartott kanca 690 db, állami mén 143 db, magánmén 107 db, összesen:250 db.

Az alakuló közgyűlés megválasztott tisztségviselői

Társadalmi elnök: Dr. Pásztory Csaba
Ügyvezető elnök: Markos László
Felügyelő bizottság: Baranyai János, Hamza László, Papp Zoltán

1995-ben az egyesületet a tevékenysége alapján a Földművelésügyi Minisztérium a 24.656/1995. számon kiadott határozatban tenyésztőszervezetként elismerte, melyet az alábbi határozattal megerősítette. (1.sz. MELLÉKLET)

Ezzel egy időben a magyar hidegvérű lófajta elismerése is megerősítést nyert a 107.071/2005. FVM határozatával. (2.sz. MELLÉKLET)
Az elismerés a magyar hidegvérű lófajta fenntartására, a tenyésztési program és szabályzat készítésére, szakmai- és területi tevékenységre, törzskönyvi szabályzat végrehajtására jogosít fel és tesz felelőssé.

A Magyarországon tenyésztett őshonos lófajták elismerése 2009-ben történt meg.

A magyar hidegvérűt őshonos lófajtaként a 04.2.6.2.43/2/2009. MGSZH határozat ismeri el. (3.-4.sz. MELLÉKLET)