Tagsági viszony létesítése

Tagsági viszony létesítését kezdeményezheti minden magyar állampolgár ill. tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személy, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva. Továbbá belföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az egyesület szabályait, és a tagsági viszonyból eredő kötelezettségeinek eleget tesz.

Ezt a szándékát nyilatkozat formájában az un. Belépési nyilatkozat nyomtatványon megteszi az egyesület alapszabálya szerint. A belépési nyilatkozaton fel kell tüntetni a lovat / lovakat (kanca, mén), amely megfelel a Magyar Hidegvérű Törzskönyv követelményeinek, a fajtafenntartó által elfogadott mének és kancák ivadékai. A tagsági viszony véglegesítését az elnökség hagyja jóvá. A bejelentett lovak a tenyésztési szabályzat alapján minősülnek.

A belépőnek mikro-,kis-és középvállalkozási státuszról Nyilatkozatot kell tenni( KKV), amelyen az MVH-tól kapott regisztrációs számát közli. Ugyan is ennek alapján különböző kedvezményekre jogosulhat.

2012. 07. 01-től érvénybe lépett egyesületi díjak

Belépési díj: Egységesen 15.000 Ft, amely a belépés évében a tagdíjat is magába n foglalja.
Továbbiakban évenkénti tagdíj: 2013 01.01-től 5.000 Ft a lovak létszámától függetlenül.

A nyilvántartott mén és kanca után 10.000 Ft törzskönyvben tartási díjat kell fizetni évente.

Azoknak, akik MVH regisztrációs számmal rendelkeznek és kis és középvállalkozói nyilatkozatot tesznek, a törzskönyvi nyilvántartási díj befizetése alól mentesülnek, mivel ennek összegét, a kkv. nyilatkozat alapján az egyesület pályázatból biztosíthatja.