A Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos Egyesület alapszabálya

A Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése a tagok közös, tartós, ezen alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján az alábbiak szerint módosítja és állapítja meg az egyesület alapszabályát. Az egyesület jogi személy.

Az egyesület módosított, egységes szerkezetbe foglalt, 2019. július 27-től hatályos alapszabályát az alábbi linkre kattintva érheti el:

Alapszabály