Tájékoztatás az Egyesület 2018. május 19-én megtartott közgyűlésén elfogadott szolgáltatási kedvezményekről

Tisztelt Tenyésztőtársunk!

A Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos Egyesület (MHLOE) 2018. május 19. napján megtartott közgyűlésén több olyan döntést hozott, amelyben a tenyésztés szolgáltatási díjait kívánja kedvezményessé tenni tagjai részére. Ezekről az alábbiakban szeretnénk tájékoztatást adni.

A kedvezmények a következők:

    1. Támogatás az első lóútlevél – csikó egy éves koráig történő – kiváltásához. Az első lóútlevél kiváltási díja 4.000,- Ft/egyed összegbe került. A 7/2018. (V.19.) közgyűlési határozat értelmében a közgyűlés arra hatalmazta fel az Egyesületet, hogy minden egyed első lóútlevele – csikó egy éves koráig történő – kiváltása esetében 3.500,- Ft/egyed összeggel járuljon hozzá a szolgáltatási díjhoz.
      Így a tag által az első lóútlevél – csikó egy éves koráig történő – kiváltására fizetendő díj 500,- Ft/egyedre csökken.
    2. Ugyanez a közgyűlési határozat a csikójelölés és azonosítás szolgáltatási díjából – amely jelenleg 12.000,- Ft/egyed – a korábbi 6.000,- Ft/egyed kedvezményen felül további 2.500,- Ft/egyed kedvezményt biztosít az egyesület tagjainak.
      Így a tagjaink számára egy csikó jelölése és azonosítása 3.500,- Ft/egyed összegbe fog kerülni 2018. évben.

Azon tagok részesülhetnek az 5/2018. (V.19.) közgyűlési határozat értelmében a fenti törzskönyvi szolgáltatási kedvezményekben, akik:
– 2018. szeptember 30-áig eleget tesznek a tagsági díj befizetési kötelezettségüknek, továbbá
– az Egyesület részére megküldték a párosítási tervet,
– az állomány bejelentőt, valamint
– amennyiben KKV-nak minősülnek, úgy a szükséges – ehhez kapcsolódó – adatszolgáltatási kötelezettségnek is eleget tesznek.

Azon tagok, akik az előzőekben felsorolt feltételek valamelyikének nem tesznek eleget, törzskönyvi szolgáltatási kedvezményekben nem részesülhetnek 2018. évben.

2019. évben – amennyiben az Egyesület közgyűlése a törzskönyvi szolgáltatási kedvezményeket a költségvetés ismeretében továbbra is fenn tudja és fenn kívánja tartani – azok a tagok részesülhetnek törzskönyvi szolgáltatási kedvezményben, akik – a 6/2018. (V.19.) határozat alapján – 2019. március 15-éig tesznek eleget az előzőekben felsorolt feltételeknek.

A szúrópróba szerű DNS alapú származás-ellenőrzések számát 2018 évben az Egyesület megnöveli. A kijelölt egyedek származás ellenőrzésének díját az Egyesület abban az eseteben vállalja át, ha laboratóriumi vizsgálat eredménye szerint a vizsgált egyed szülői származása nem zárható ki. Kizárás esetén – a közgyűlésen elfogadott egyesületi határozat értelmében – a vizsgálati költségek az egyed tulajdonosát terhelik!

Szakmai rendezvények 2018. évben
– 2018.08.10-12. XXV. Szentlőrinci Gazdanapok
– 2018.08.17-20. XXVII. Farmer Expo Debrecen
– 2018.09.28-30. XII. Kaposvári Állattenyésztési Napok
– 2018.11.10. III. Ló és csikóárverés Bőszénfa-ménesudvar

 

Lippó, 2018.07.02.

Kassanin Milán
ügyvezető elnök