Őshonos in situ támogatás 2017

Tisztelt Tagtársak!

Az őshonos magyar hidegvérű kancákra ez évben, 2017-ben is lehet támogatásra pályázni. A részletekről az alábbiakban kívánom tájékoztatni Önöket:

Támogatás igénylője

Az a természetes vagy jogi személy, aki a Nébih Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) a kötelezettségvállalási időszak első napján, 2016. január 1-jén (2017. évi beadás esetén 2017. január 1-jén) az adott egyed tartójaként szerepel, azaz az általa tartott lovak egyedi, lóútlevélszám szerinti bejelentését a Lótartási hely bejelentő lap – tartás kezdete című nyomtatványon a Nébih felé megtette, illetve rendelkezik a NÉBIH által záradékolt Támogatott szolgáltatások igénybevételére jogosító kérelemmel. ( Nyomtatványt a mellékletben letölthetik.)

Támogatható egyedek köre:
Az egyesület által törzskönyvezett, 2016. január 1-jén (2017. évi beadás esetén 2017. január 1-jén) 1 évet betöltött (2014. évi vagy korábbi születésű, 2017. évi beadás esetén 2015. évi vagy korábbi születésű) kancaivarú egyedek Korábbi ciklusban részt vevő pályázókra vonatkozó információk:

  • 2010. és 2011. évi pályázók tartási kötelezettsége már lejárt, 2016. évi beadás lehetséges
  • 2012. évi pályázók tartási kötelezettsége 2016. december 31-én jár le, 2017. évi beadás lehetséges

Támogatási összeg:
500 EUR/kanca/év (a támogatás Forintban kerül kifizetésre, az átváltási arány a kifizetési kérelem benyújtási évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyama)

Határidők:
2016. évi támogatási kérelem beadás esetén
2017. évi támogatási kérelem beadás esetén
Támogatási kérelem beadása 2016. február 1-28. 2017. február 1-28.
Kötelezettségvállalási időszak 2016. január 1-2020. december 31. 2017. január 1-2021. december 31.
1. kifizetési kérelem beadása 2017. évi egységes kérelem benyújtási időszaka (várhatóan május hónap)
2018. évi egységes kérelem benyújtási időszaka (várhatóan május hónap)
A támogatás 5 éves kötelezettségvállalási időszakának szakmai feltételrendszere és adminisztratív kötelezettségei Előírás Adminisztratív kötelezettség
A támogatási időszak végéig kancánként legalább egy, bármilyen ivarú csikó egyesületi szabályok szerinti jelöltetése és lóútlevelének kiváltása

Csikó lóútlevelének megléte
Tenyésztési program szerinti adatszolgáltatási kötelezettségek határidőre történő teljesítése

  • Tárgyévi állományjelentés beküldése az egyesületnek
  • Tárgyévi párosítási terv beküldése az egyesületnek
  • Tárgyévi ellésbejelentés beküldése az egyesületnek vagy a lótenyésztési felügyelőnek

Alapminősítés megléte – a támogatási kérelem beadásának évében a kancabírálat pótolható, de bírálatra írásban kötelező bejelentkezni
 Kancabírálati lap megléte
vagy
 Jelentkezési lap kancabírálatra
Naprakész tenyésztési dokumentáció vezetése

Tenyésztési napló vezetése
A kieső egyedek 90 napon belüli pótlása, a kiesés-pótlás bejelentése a pótlásra előírt határidőt követő 10 napon belül
Kiesés-pótlás bejelentő nyomtatvány beküldése az egyesület felé
 A kiesés okáról, valamint a pótolt egyedek elfogadásáról szóló egyesületi igazolás beküldése az MVH felé és
 Állategészségügyi ok miatti kiesés esetén állatorvosi igazolás beküldése az MVH felé
A kieső egyedek tartónyilvántartásból való kijelentése a kieséstől számított 10 napon belül

Lótartási hely bejelentő lap – tartás vége nyomtatvány beküldése a Nébih felé
Elhullott, illetve kényszervágott egyedek esetén végleges fogyaték bejelentése a kieséstől számított 10 napon belül
 Elhullott egyedek esetén lóútlevél beküldése a Nébih felé
 Kényszervágott egyedek esetén tulajdonos- nyilvántartó betétlap beküldése a Nébih felé
A támogatás igénylésének menete
 adategyeztető lap visszaküldése az egyesület címére postai úton
 a támogatási kérelem benyújtása elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az MVH beadási
felületén
 a támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumok szkennelt formában történő feltöltése a kérelemhez
A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumok:
 a visszaküldött adategyeztető lap szerint kiállított egyesületi igazolás (az igazolás nyomtatványa jelenleg már rendelkezésre áll, a későbbiekben postai ajánlott küldeményként küldöm ki)
 többletpont számításához, amennyiben rendelkezésre áll:
o családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozat
o agrárvégzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány
o gazdasági társaság alkalmazottjának munkaszerződése, amennyiben az alkalmazott
agrárvégzettségét igazoló oklevél/bizonyítvány benyújtásra kerül