Gyászhír – Elhunyt Zsiga Lajos tenyésztőtársunk

Zsiga Lajos (1942-2023)

Temetése 2024. január 6-án szombaton 11 órai szentmisét követően a göllei temetőben lesz.

Nekrológ

Fájó szívvel és mély megrendüléssel értesültünk róla, hogy Zsiga Lajos, a magyar hidegvérű fajta kiváló tenyésztője és meghatározó alakja életének 81. évében elhunyt.

Zsiga Lajos (1942-2023)

Zsiga Lajos 1942. június 7-én született a Somogy vármegyei Göllén. Gazdálkodó családban nőtt fel. Nős, egy lány és egy fiúgyermek édesapja, valamint három unokának nagyapja volt. Általános iskolai tanulmányait Göllén végezte, ezt követően a csurgói Mezőgazdasági Szakiskolában folytatta tanulmányait.  A nagykanizsai felsőfokú technikumban növénytermesztési üzemmérnök képesítés megszerzését követően Büssüben töltötte gyakornoki időszakát, majd 1965 március 15-én került a göllei Béke Mg. Tsz-hez. Ebben az időben Göllén közel 180 magyar hidegvérű ló teljesített fogatos szolgálatot, ami a későbbi törzstenyészet alapjául is szolgált. 1967-ben 40 magyar hidegvérű tenyészkancával és 3 tenyészménnel Müller János segítségével létrehozták a göllei törzstenyészet alapjait. A jó típusú tenyészkancáknak és a gondosan kiválasztott, jól örökítő tenyészmének párosításának köszönhetően, egy   kiváló minőségű, tömeges magyar hidegvérű törzsállomány alakult ki munkásságuk következtében. Ebben az időszakban élte meg a göllei magyar hidegvérű törzstenyészet a fénykorát, a magyar hidegvérű lótenyésztés „Mekkája” volt! Zsiga Lajos elévülhetetlen és 56 éven át sikeres tenyésztői munkájának eredményét tükrözi, hogy Gölléből 174 méncsikó került ki és lett tenyészmén a magyar hidegvérű fajtában. A jól elvégzett napi munka sikerélményét tekintette igazi jutalomnak. Alapító és 34 évig tagja volt a Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos Egyesületnek. Kiváló szakmai és tenyésztői munkájának elismeréseként 2016 évben a Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos Egyesület a magyar hidegvérű lóért díjjal tüntette ki!

Napjainkban egy 10 kancát számláló, kisebb létszámú, de genetikailag annál értékesebb állomány maradt a göllei Zsiga család fennhatósága alatt.

2023. december 23-án hunyt el. Halálával a magyar hidegvérű lótenyésztés egy jeles egyénisége távozott tőlünk. Nyugodjon békében!

 

Kassanin Milán