Beadható az őshonos kancatámogatás – Nyomtatvány frissítés!!!

Tisztelt Tenyésztők!

Mint ismert, megjelent és beadható a 2022-ben induló kancatámogatás.

A kancatámogatás legfontosabb részletei:

 •  támogatási kérelem beadása: 2022. január 3-31. között.
 •  kötelezettség vállalási időszak: 2022. január 1 – 2024. december 31.
 •  támogatás összege: 700 Euró/kanca/év
 •  csikószaporulatra a kötelezettségvállalás időszakában nincs szükség
 •  párosítási terv elkészítése kötelező, az elkészített párosítási tervet az Egyesület részére évente meg kell küldeni
 •  a fajtában engedélyezett ménnel lehet a kancát fedeztetni a támogatási időszakban
 •  az egy évet betöltött, de még nem ellett nőivarú egyed is szerepelhet a pályázatban

Fontos továbbá:

 • A pályázatban szereplő kancáknak rendelkezni kell lóútlevéllel.
 • A 3 évet betöltött kancáknak küllemi bírálattal kell rendelkezni.
 • A fiatalabb kancákat 3 éves korukig kötelező küllemi bírálatnak alávetni.
 • A lóútlevélben szerepelnie kell a fajta bejegyzésnek (Magyar hidegvérű).
 • A kérelem beadásakor minden a pályázatban szereplő kanca a kérelmezett tenyészetbe, tartáshelyre legyen bejelentve.
 • A bejelentést a NÉBIH felé kell megtenni az erre rendszeresített nyomtatványon.
 • A kérelmezőnek kell rendelkeznie MVH regisztrációs számmal (MÁK Ügyfélazonosítóval).
 • A támogatásban a 2022. január 1-én a tenyészetbe bejelentett kancák vehetnek részt.
 • Egyesületi igazolás csak egyesületi tag részére adható ki.
 • Ha az lóútlevélben szereplő tulajdonos nem azonos az egyed tartójával, (pl. vásárlás esetén), nem elég az útlevelet átírni, a tartáshelyet is át kell jelenteni.

Kérjük, hogy az alábbi linkről a saját számítógépükre töltsék le a Tenyésztőszervezeti igazolást, melyet kitöltve e-mailben küldjenek el Kassanin Milán ügyvezető elnök részére: 1989mhloe@gmail.com

Letölthető 8.sz. melléklet Tenyésztőszervezeti igazolás legfrissebb, 2022.01.12-én kiadott változata: 8_sz melléklet_tenyésztőszervezeti_igazolás-javított_22.01.12

A Tenyésztőszervezeti igazolás kitöltésénél legyenek figyelemmel az alábbiakra:

 • Kitöltendők a saját adataik (Támogatást igénylő neve, Ügyfél-azonosítója)
 • A kancák egyedazonosítói az első helyen szereplő minta alapján (a baromfi állomány létszáma oszlopot hagyják üresen)
 • A nyomtatvány 2. oldalának lap alján is töltsék ki az ügyfél-azonosító mezőt.