Bírálat és teljesítményvizsga

A magyar hidegvérű lófajta minősítése és teljesítmény-vizsgálata

A magyar hidegvérű ló fő hasznosítási területe Magyarországon ma még a vonóerő-termeltetés, és mindinkább növekszik a hidegvérű ló hústermelési jelentősége is.
A minősítés és teljesítményvizsga a magyar hidegvérű lófajta hasznosításának megfelelő szelektálását és nemesítését szolgálja.
A minősítést és teljesítményvizsgálatot 2 és fél éves kor után tenyésztésbevétel előtt kell végrehajtani.
A tevékenység megkezdése előtt fontos az egyed azonosítása, a lóútlevélben, vagy a hivatalos származási lapon szereplő azonosító adatokkal.

A minősítés és teljesítményvizsga részletei

 1. TESTMÉRETEK FELVÉTELE
 2. KÜLLEMI BÍRÁLAT
 3. MOZGÁSBÍRÁLAT
 4. OSZTÁLYBA SOROLÁS
 5. KÉSZSÉGVIZSGA (teljesítményvizsga)
 6. KONDÍCIÓVIZSGA
 7. VISELKEDÉSBÍRÁLAT

Testméretek felvétele

A testméretek felvétele az általános törzskönyvezési szabályzat szerint történik, a gyakorlatban 4 méretet kell felvenni:

1. Mérőbottal mért marmagasságot


5360 ZALAUDVARNOK-80 LACI
2. Szalaggal mért marmagasságot


5358 VISZÁK-80 CIGÁNY
3. Szalaggal mért övméretet


ÖVMÉRET FELVÉTELE
4. Szalaggal mért szárkörméretet


2187 LILI

A magyar hidegvérű lófajta méretei a „tenyésztési szabályzat” szerint:

MÉNEK:

 • Bottal mért marmagasság 150-175 cm között.
 • Övméret minimálisan a bottal mért marmagasság 130 %-a jó tápállapot esetén.
 • Szárkörméret minimálisan 23 cm.

KANCÁK:

 • Bottal mért marmagasság 150-170 cm között.
 • Övméret minimálisan a bottal mért marmagasság 125 %-a.
 • Szárkörméret minimálisan 22 cm.

Megjegyzés: Ha a méretek felvétele tenyésztési állományba vételkor 4 éves kor előtt történt a méretek felvételét 4 éves kor után meg kell ismételni.

Küllemi bírálat5290 DUNAÚJVÁROS-310 KARCSI


5289 FAZEKASBODA-124 REMÉNY

A ló hasznosítása erőtermelése, izommunkája útján történik, tehát értékét nagyban befolyásolják a küllemileg is bírálható testalakulások, tulajdonságok, bár a ló teljesítőképességére a munkaképességi vizsgá-latok szolgáltatnak megbízható adatokat.
A tenyészállatok kiválasztásánál nem nélkülöz-hetjük a küllemi bírálatot, ugyanis küllemi elbírálás alapján nagy valószínűséggel ki lehet szűrni a használhatóságot károsan befolyásoló tulajdonságokat hordozó egyedeket.
A küllemi bírálat célja a bírált egyed küllemi előnyeinek és fogyatékosságainak mérlegelésével eldönteni további hasznosítási irányát.
Hiba nélküli ló nincs, így a bírálat során meg kell állapítani, hogy az észlelt hibák mennyire súlyosak és az egyed előnyös tulajdonságai ellensúlyozzák-e azokat. A bírálat célja nem az aprólékos hibakeresés, hanem az egyed használati és tenyésztési szempontból való küllemi értékelése.KAPOSVÁR-214


972 Szilvi

A küllemi bírálatot a Magyar Hidegvérű Mén/Kanca Bírálati Lapon rögzítjük.(Melléklet)

Megjegyzés: A bírálat első pontja „Fajtajelleg” maximálisan 12 pont, melyből 6 pont érték a származás, ezért a bírálathoz a 4 ősi soros származási lapnak rendelkezésre kell állni. (A részletes bírálatot külön fejezetben tárgyaljuk.)

Mozgásbírálat

A magyar hidegvérű ló hasznosítása lépés és ügetés jármódban történik, ezért lépésben és ügetésben külön el kell bírálni rugalmasság, -tértnyerés és szabályosság tekintetében.

4481 Fazekasboda-152

Írálati szempontok, jármódonként:

 • Rugalmasság: 0-6 pont
 • Tértnyerés: 0-6 pont
 • Szabályosság: 0-6 pont

Pontozás:

 • 6 pont: kívánatos,kiváló
 • 5 pont: igen jó
 • 4 pont: jó
 • 3 pont: átlagos
 • 2 pont: gyenge
 • 1 pont: igen gyenge
 • 0 pont: elfogadhatatlan

Osztályba sorolás

Az egyed értékét a származás, -méret, -küllem, -mozgás és a teljesítmény együttesen határozzák meg. Ennek az értéknek egy számmal történő kifejezése a törzskönyvi osztályzat.

A törzskönyvi osztályzatban kell kifejezésre jutni az értékmérő tulajdonságoknak.

MÉNEK OSZTÁLYBA SOROLÁSA:

OSZTÁLY KÜLLEMI pont (tól – ig) MOZGÁS pont (MINIMUM) SVT pont (MINIMUM)
II. 81 – 83,5 18 15
I/II. 84 – 86,5 22 18
I. 87 – 90,5 25 21
ELIT 91-től 28 24

Megjegyzés: Ha a minősített ivadékok 50 %-a jobb osztályzatot ér el mint maga a mén, úgy a mén egy osztályzattal magasabb törzskönyvi besorolást kaphat. A kiemelkedően jót és jól örökítő méneknek a Tenyésztői Bizottság Szuper-elit minősítést adhat, ha a küllemi pontszáma 86 fölött van.

KANCÁK OSZTÁLYBA SOROLÁSA:

OSZTÁLY KÜLLEMI pont (tól – ig) MOZGÁS pont (MINIMUM) SVT pont (MINIMUM)
II/III. 78 – 80,5 18
II. 81 – 83,5 22
I/II. 84 – 86,5 22
I. 87 – 90,5 22
ELIT 91-től 25 24

Megjegyzés: A 78 küllemi pontszám alatti kancák a származástól függetlenül csak a melléktörzskönyvbe vehetők fel. Ha az ivadékok 50 %-a jobb osztályzatot ért el, mint maga a kanca, úgy egy osztályzattal magasabb törzskönyvi besorolást kaphat

Teljesítményvizsga

Tekintettel arra, hogy a méneknek számtalan, a kancáknak viszonylag kevés ivadéka lehet, ezért a teljesítményvizsga a méneknek kötelező, kancák esetében az Elit osztályzat elérése céljából szükséges, ha az egyéb feltételeknek megfelel.

A mének teljesítményvizsgálatát 2 és fél éve kor után – tenyésztésbe állítás előtt kell elvégezni.

Korábban méret és tömegét tekintve két csoportot különböztettünk meg, 600 kg alatti és 600 kg feletti csoportot. Ma azonban csak 600 kg feletti csoportot tartunk fenn.

A 2-4 hónapig tartó felkészítés után a teljesítményvizsga 3 részből és kondicióvizsgálatból áll.

1. LÉPÉSMUNKA
Sík földúton 2 km-en egyes fogatolásba szekérbe fogva 1000 kg összterheléssel 70 kp átlagos vonóerő kifejtést, lépésben 19 perces időhatáron belül kell teljesíteni.

5350 KARANCSBERÉNY-70 SZIKRA


5353 HOBOL-153 LUCIFER


Megjegyzés: Közben a legegyenletesebb útszakaszon 200 m-en lépésszámlálás történik a lépéshossz megállapítására.

2. ÜGETŐMUNKA
Sík földúton 2 km-en egyes fogatolásba hajtó kocsiba fogva 800 kg összterheléssel 57 kp átlagos vonóerő-kifejtéssel, ügetésben 9 perces időhatáron belül kell teljesíteni.

5358 VISZÁK-80 CIGÁNY


5351 PEREKED-101 KIRÁLY


A lépésmunka és ügetésmunka szintidőn belüli teljesítése esetén maximálisan 5-5 pont adható. Időtúllépés esetén minden megkezdett 10 másodpercért 1-1 pontot le kell vonni. Három pont elvesztése esetén a feladaton nem felelt meg.

3. INDÍTÁSI PRÓBA
Földúton fatalpú szán előtt – vezetve, vagy hajtva – 3 x 25 m-en indítási próba fokozatos terheléssel.

5353 HOBOL-153 LUCIFER


5357 KAPOSVÁR-207 ÁKOS


Terhelések: 325 – 400 – 475 kg összterhelés, maximális 200 kp erőkifejtéssel

5361 BELGA-71 RAMBÓ


5290 DUNAÚJVÁROS-310 KARCSI


Az indítási próba értékelése szakaszonként 5-5 ponttal történik. Feltétele nyugodt hámbadőlés, egyenes vonalú indítás és egyenletes lépésben történő húzás.

Kondícióvizsga

Ügetőmunka után közvetlenül, majd 20 perc és 60 perc elteltével légzést és érverést kell számolni. A kapott értéket össze kell vetni a nyugalmi állapotban mért értékekkel. Az ügetés utáni túl magas, illetve a 60 perc elteltével mért – a nyugalmi állapottól nagyban eltérő értékek a nem kedvező kondíció állapotra utalnak. A kondíció értékelése 0-5 pont értékhatárok között történik.

Tenyésztésbe csak a fenti teljesítményvizsgát megfelelő szinten – minimum 15 pont – teljesített hidegvérű mén kerülhet.

A kancák esetében teljesítményvizsgát csak az elit minősítésre pályázó egyedeknek kell tenni, amely fogatban történő indítási készségvizsga.

Viselkedésbírálat

A teljesítményvizsga ideje alatt a mén viselkedését is el kell bírálni az alábbi szempontok szerint, 10-10 értékpontal:

 • Viselkedés küllemi bírálat alatt
 • Általános viselkedés, karakter
 • Viselkedés be- és kifogásoknál
 • Munkakészség, kezelhetőség
 • Istálló viselkedés, szelídség


5351 PEREKED-101 KIRÁLY

Fajta története

A hidegvérű ló rövid története Magyarországon

A hidegvérű ló megjelenése a Kárpát-medencében nem tisztázott, de még ma is gyakran vitatott kérdés. Az ilyen fajta ló már a középkorban is élt e területen, amely feltehető, hogy hadizsákmányként került hozzánk. BÖKÖNYI (1962) ilyen csontanyagot említ Tiszalökről „egy metakarpust, amely 154 cm magasságú lóból származik” Ez azonban csak kivételes eset lehetett.

További részletek