Tanulságos ménvizsga Kaposváron

2019. április 25-én Kaposváron a Kaposvári Egyetem Pannon Lovasakadémiáján került megrendezésre a Magyar Hidegvérű Országos Lótenyésztő Egyesület dunántúli ménvizsgája.
A ménvizsgát Dr. Borbás Zoltán az egyetem kancellárja nyitotta meg. A rendezvényre a tenyésztők 29 ménjelölt megjelenését jelezték előre. A ménvizsga napján 26 egyed jelent meg. A lovak küllemi bírálatát és készségvizsgáját ugyanaz a bíráló bizottság végezte, mint Tiszaföldváron. A 26 egyed közül a bíráló bizottság 9 egyedet – elsősorban lábszerkezeti problémák miatt – a további megmérettetés alól felmentett. A 17 küllemében elfogadott egyed közül 2 jelölt a készségvizsgát nem teljesítette, így Kaposváron 15 egyed tett eredményes ménvizsgát.

A két ménvizsga eredményeinek szakmai értékelése után le kell vonni a megfelelő következtetéseket, amelyeket célszerű lenne a következő ménvizsgákon felhasználni. A következtetéseket levonni nem csak a számok tükrében, hanem a ménvizsga lebonyolításának körülményeit tekintve is indokolt. A ménvizsga készségvizsgálati szakaszában egy sajnálatos, de szerencsés kimenetelű baleset történt. A helyszínen munkáját végző fotós szenvedett kisebb sérülést. Minden lovas rendezvény és esemény baleseti kockázattal jár, ezért a szervezők a legnagyobb körültekintés mellett eljárva is szembesülhetnek váratlan eseményekkel.

Fajta története

A hidegvérű ló rövid története Magyarországon

A hidegvérű ló megjelenése a Kárpát-medencében nem tisztázott, de még ma is gyakran vitatott kérdés. Az ilyen fajta ló már a középkorban is élt e területen, amely feltehető, hogy hadizsákmányként került hozzánk. BÖKÖNYI (1962) ilyen csontanyagot említ Tiszalökről „egy metakarpust, amely 154 cm magasságú lóból származik” Ez azonban csak kivételes eset lehetett.

További részletek