Tag, kanca és ménlétszám alakulás

Taglétszám alakulása 2009-2017

Az összes kanca létszámának alakulása 2009-2017

Tenyésztési engedéllyel rendelkező mének létszámának alakulása 2009-2017

Eredményes ménvizsgát tett lovak száma 2009-2017.

Fedeztetett kancák számának alakulása 2009-2017.

Bélyegzett csikók száma 2009-2017.

Fajta története

A hidegvérű ló rövid története Magyarországon

A hidegvérű ló megjelenése a Kárpát-medencében nem tisztázott, de még ma is gyakran vitatott kérdés. Az ilyen fajta ló már a középkorban is élt e területen, amely feltehető, hogy hadizsákmányként került hozzánk. BÖKÖNYI (1962) ilyen csontanyagot említ Tiszalökről „egy metakarpust, amely 154 cm magasságú lóból származik” Ez azonban csak kivételes eset lehetett.

További részletek